Drukuj

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąsoszu prowadzi stały nabór kandydatów do bazy opiekunów prawnych osób całkowicie ubezwłasnowolnionych i kuratorów osób częściowo ubezwłasnowolnionych.

 

Gdy zaistnieją okoliczności, w których wymagane jest objęcie opieką lub kuratelą podopiecznego, pracownik Ośrodka po przeprowadzeniu rozmowy z kandydatem, przedstawia sądowi wniosek o objęcie opieką lub kuratelą przez wskazanego kandydata.

Warunki jakie powinni spełniać kandydaci na opiekuna prawnego lub kuratora:

Opiekunem lub kuratorem może zostać osoba:

Opiekunem prawnym lub kuratorem nie może być osoba:

Obowiązki opiekuna prawnego i kuratora:

Wynagrodzenie za sprawowanie opieki:

OPS w Wąsoszu