Drukuj
logo konkursowe

Urząd Miejski Wąsosza z wielką satysfakcją pragnie poinformować o zwycięstwie w wojewódzkim konkursie rolnika z naszej gminy.

 

 

Komisja konkursowa powołana przez Dyrektora Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Marka Tarnackiego, wybrała Mistrzów i Wicemistrzów wojewódzkiego etapu konkursu AGROLIGA 2020. Jurorzy oceniali zasady bezpieczeństwa pracy, estetykę obejścia i otoczenia gospodarstwa oraz ich innowacyjność i płynność finansową.

MISTRZEM wojewódzkim AGROLIGI 2020 w kategorii ROLNICY został Pan Maciej Kaiser z Wiewierzy gmina Wąsosz powiat górowski.

W gospodarstwie wspólnie pracują 4 osoby, dwie rodziny. Prowadzona jest produkcja mieszana – zwierzęca i roślinna. Zwierzęca to opas bydła mięsnego w cyklu otwartym. Produkcja roślinna to uprawa zbóż, kukurydzy na kiszonkę i ziarno oraz warzyw gruntowych w płodozmianie z roślinami rolniczymi. Łączna powierzchnia to 21,45 ha. Grunty są uprawiane w dobrej kulturze rolnej ‒ regularnie wapnowane i nawożone obornikiem. W płodozmianie jest i miejsce na międzyplony poprawiające strukturę gleby.

Konkurs AgroLiga jest organizowany co roku, od 27 lat. Pokazuje dorobek rolników i firm rolniczych z terenu poszczególnych województw. Laureatami wojewódzkimi są rolnicy i przedstawiciele agro-przedsiębiorstw, którzy wyróżniają się osiąganymi efektami technologicznymi i ekonomicznymi, rozwijają swoją działalność przy pomocy funduszy unijnych i angażują się w życie lokalnych społeczności.
Gratulacje i powodzenia w konkursie krajowym!