logo GOK

Przypominamy, że w związku z częstymi przypadkami nieterminowych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz rosnących z tego tytułu zaległości, do momentu otwarcia punktu kasowego w tut. Urzędzie wpłat należy dokonywać na indywidualne numery kont bankowych otrzymane wraz z zawiadomieniem o zmianie wysokości opłaty.

 

Dodatkowych informacji udzielą pracownicy Referatu Budownictwa i Ochrony Środowiska pod nr tel.65543 78 50, 65543 77 08, 65543 78 80, 510257711.