PWiK Sp. z o.o. jako podmiot odpowiedzialny za odbiór odpadów na terenie gminy Wąsosz informuje, że w dniu 27.02.2020 r. z powodu awarii samochodu w znacznej części gminy nie zostały odebrane opady segregowane - papier.

W związku z powyższym informujemy, że odbiór papieru nastąpi w dniu 28.02.2020 r. Mieszkańców od których nie został odebrany wczoraj papier prosimy o ponowne wystawienie pojemników dzisiaj. Za niedogodności serdecznie przepraszamy!