logo rodzina

Towarzystwo "Nasze Szwederowo" we współpracy z KRUS organizuje zimowisko dla dzieci z rodzin rolniczych (jeden z rodziców musi był płatnikiem KRUS). Z terenu gminy Wąsosz zabezpieczonych zostało 8 miejsc.

 

Koszt turnusu po stronie uczestnika to 299 zł. Więcej informacji znajduje się z prospekcie informacyjnym, na zgłoszenia czekamy do 31.01.2020r. pod numerem telefonu 65 5437 470 bądź w siedzibie OPS w Wąsoszu.

Broszura informacyjna