Dolnośląska Izba Rolnicza oraz Starosta Górowski zapraszają na spotkanie z Dyrekcją Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy we Wrocławiu, które odbędzie się 15.01.2020 r. o godz. 10:00 w Starostwie Powiatowym w Górze.

 

Zaproszenie skierowane jest do wszystkich rolników zainteresowanych powtórną restrukturyzacją nieruchomości o powierzchni 1930 ha, przejętych przez KOWR na terenie powiatu górowskiego po umowach dzierżawy Grupy Pieprzyk.

Formuła spotkania przewiduje czas na dyskusję oraz pozwoli na zgłaszanie przez rolników oczekiwań i propozycji w zakresie rozdysponowania tego areału na powiększenie gospodarstw rodzinnych.