Gmina Wąsosz wykonała następny krok w opracowaniu Strategii rozwoju Gminy Wąsosz na lata 2020-2024.

 

2 grudnia br. w Urzędzie Miejskim Wąsosza odbyły się już drugie warsztaty z Zespołem ds. Strategii. Tym razem osoby uczestniczące w spotkaniu miały za zadanie wypracować cele strategiczne oraz operacyjne, które zostaną ujęte w dokumencie. Dyskutowano również nad misją i wizją gminy.

Warsztaty, które ponownie prowadzone były przez specjalistów z Wielkopolskiej Akademii Nauki i Rozwoju z Poznania, odbywają się za pomocą metody DESIGN THINKING.

Kolejne konsultacje Strategii, na które zaproszeni zostaną również mieszkańcy, odbędą się w styczniu 2020 roku.