logo sołtysa

W związku ze złożoną rezygnacją dotychczasowego sołtysa wsi Dochowa dnia 8 października 2019r. odbyły się wybory uzupełniające.

 

Nowym sołtysem wsi Dochowa została wybrana p. Agata Matuszkowiak.

9 października  2019r. odbyły się wybory do samorządu mieszkańców wsi Baranowice, ponieważ poprzedni sołtys wsi złożył rezygnację z pełnionej funkcji. Nowym sołtysem wsi została wybrana p. Teresa Waszkowicz, a  uzupełniając skład rady sołeckiej mieszkańcy wybrali p. Alicję Hebrycz- Łuczak.

KSZ