Urząd Miejski Wąsosza informuje, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków w ramach programu priorytetowego:

 

„Usuwanie folii rolniczej i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.

Celem programu jest rozwój systemów zagospodarowania odpadów z tworzyw sztucznych z rolnictwa.

 

Program przewiduje dofinansowanie w formie dotacji do 100% kosztów kwalifikowanych. Beneficjentami programu są jednostki samorządu terytorialnego, a ostatecznymi odbiorcami korzyści będą posiadacze odpadów z folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej.

Niezbędnym do realizacji programu jest zebranie przez tut. Urząd informacji dotyczących posiadanych przez mieszkańców Gminy Wąsosz odpadów pochodzących z działalności rolniczej, tj.:

  •  folii rolniczych,
  •  siatki i sznurka do owijania balotów,
  •  opakowań po nawozach,
  •  Big Bag-ów.

 

W ramach realizacji przedsięwzięcia nie są kwalifikowane koszty zbierania odpadów od rolników. Rolnicy we własnym zakresie zobowiązani będą dostarczyć wyżej wymienione odpady pochodzące z produkcji rolniczej do miejsca wskazanego przez gminę.

W związku z powyższym, zainteresowani mieszkańcy, zamierzający skorzystać z pomocy powinni złożyć stosowny wniosek w Urzędzie Miejskim Wąsosza, w terminie do 25 października 2019 r.

Wraz z wnioskiem o pomoc w realizacji zadań związanych z usuwaniem folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej należy złożyć podpisaną informację o przetwarzaniu danych osobowych.

Wnioski będą realizowane pod warunkiem pozyskania przez Gminę Wąsosz dofinansowania z NFOŚiGW w Warszawie. Informujemy, że złożenie wniosku nie stanowi zobowiązania mogącego być podstawą do roszczeń.

Druk wniosku wraz z załącznikiem: <Pobierz>