pszczoły miodne

Burmistrz Wąsosza ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie zadań związanych z działaniami na rzecz ochrony pszczół na terenie województwa dolnośląskiego.

 

 

Nazwa zadania:  “Gmina Wąsosz przyjazna pszczołom”

Cel zadania: Ochrona pszczołowatych w tym wsparcie hodowli pszczoły miodnej w systemie pasiecznym na terenie gminy Wąsosz.

Miejsce I termin składania wniosków:  Wnioski można składać od 12 sierpnia 2019 r. do 20 sierpnia 2019 r. w Urzędzie Miejskim w Wąsoszu.

Do pobrania:

  • Regulamin realizacji programu pn. „Gmina Wąsosz przyjazna pszczołom” finansowanych z „Programu dofinansowania ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu zadań związanych z działaniami na rzecz ochrony pszczół na terenie woj. Dolnośląskiego”. <Pobierz>
  • Program dofinansowania ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu zadań związanych z działaniami na rzecz ochrony pszczół na terenie woj. dolnośląskiego”. <Pobierz>

Wymagane dokumenty:

  1. Wniosek o finansowanie zadań w ramach programu „Gmina Wąsosz przyjazna pszczołom” <Pobierz>
  1. Załączniki <Pobierz>
  • Oświadczenie o nie korzystaniu na wnioskowane zadanie z pomocy w ramach Krajowego Programu Wsparcia Pszczelarstwa w Polsce,
  • Oświadczenie o POMOCY DE MINIMIS,
  • OŚWIADCZENIE O KWALIFIKOWALNOŚCI PODATKU VAT,
  • Oświadczenie o posiadanej ilości uli