Przypominamy, że wędkarze korzystający ze zbiornika wodnego w miejscowości Kowalowo - Czeladź Wielka powinni posiadać stosowne zezwolenie wydane przez Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami Urzędu Miejskiego Wąsosza.

W związku z docierającymi sygnałami o braku przestrzegania tego wymogu w najbliższym czasie nastąpi zaostrzenie przeprowadzanych kontroli. Korzystanie z tego akwenu wodnego podlega równocześnie rygorom prawnym nałożonym przez PZW.