Nie często zdarza się, aby tradycyjne „sto lat” z racji chwili modyfikowano w sekwencji życzeń na lat „dwieście”.

 

Tak właśnie było 3 sierpnia 2019 roku w Wąsoszu, gdzie Pani Ludwika Nawrocka obchodziła Jubileusz swoich setnych urodzin.

W tym wyjątkowym dniu Dostojnej Jubilatce towarzyszyła rodzina, przyjaciele, obecny był również  Burmistrz Wąsosza Pan Paweł Niedźwiedź,  Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Pani Aneta Krawczyk oraz Kierownik Biura Terenowego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Pani Agnieszka Staniecka. Mszę św. w intencji Jubilatki odprawił ks. Jan Węgielski Proboszcz tut. Parafii.

Życzenia zdrowia, uśmiechu na każdy dzień, wszelkiej pomyślności oraz samych przyjemnych i spokojnych chwil w imieniu swoim, Rady Miejskiej Wąsosza oraz wszystkich mieszkańców złożył Burmistrz Pan Paweł Niedźwiedź, obdarowując Jubilatkę bukietem kwiatów oraz upominkami. Burmistrz Wąsosza wręczył także listy gratulacyjne, które na jego ręce przekazał Prezes Rady Ministrów oraz Wojewoda Dolnośląski.

Sto lat to czas, który dla większości  wydaje się nie do osiągnięcia, to czas, w którym zebrać można mnóstwo doświadczeń i mądrości, przeżyć wspaniałe chwile szczęścia i niezmierzonej radości. Pani Ludwice dane było przeżyć cały wiek w naszej polskiej historii, doświadczyć trudów i radości z nim związanych. Tak długie życie jest skarbnicą doświadczeń dla wielu pokoleń Polaków.

Pani Ludwika Nawrocka wychowała 5 synów, doczekała się 8 wnucząt, 15 prawnucząt i 6 praprawnucząt.

 

was 070819 01

was 070819 02