dodr logo

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Górze informuje:

 

  • Do 25.06 można składać wnioski o dopłaty z tytułu wykorzystania do siewu kwalifikowanego materiału siewnego
  • Od 31.05 do 29.06 można składać wnioski o przyznanie „Premii dla młodego rolnika” w wysokości 150 000 zł
  • Od 31.05 do 29.06 można składać wnioski z działania „Restrukturyzacja małych gospodarstw” - premia w wysokości 60 000 zł; brak konieczności ubezpieczenia w KRUS;
  • Od 27.07.2018 rolników obowiązuje „Program działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych” – nakłada on obowiązki dotyczące posiadania planu nawozowego

 

Doradcy Powiatowego Zespołu Doradców w Górze oferują usługi w zakresie min. wypełniania wniosków inwestycyjnych PROW 2014 202, przygotowania planów nawozowych.

 

 

Zapraszamy do biura Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Górze
ul. Wrocławska 54; tel. 65 543 24 41