Urząd Miejski Wąsosza informuje, że właściciele lasów prywatnych mogą skorzystać ze środków unijnych na realizację działania o nazwie "Inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska".

 

Działanie daje możliwość pozyskania środków z PROW  2014-2020 na realizację zadań tj.:

  • przebudowa składu gatunkowego drzewostanu przez wprowadzenie drugiego piętra
  • przebudowa składu gatunkowego drzewostanu przez dolesienie luk powstałych w wyniku procesu chorobowego wraz z zabezpieczeniem pniaków po wyciętych drzewach
  • zróżnicowanie struktury drzewostanu przez wprowadzenie podszytu
  • założenie remizy
  • czyszczenie późne
  • zabiegi ochronne przed zwierzyną, w przypadku wprowadzania drugiego piętra, podszytu, dolesienia luk lub założenia remizy.

Wnioski o przyznanie pomocy można składać  w terminie od 2 maja do 12 czerwca  2019 r. do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Dokładne informacje na temat  ww. działania można uzyskać w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pod numerem bezpłatnej infolinii 800380084 oraz na stronach internetowych www.arimr.gov.plwww.minrol.gov.pl