Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej we współpracy z trzynastoma ministerstwami opracowała broszurę ,,Perspektywy dla mieszańców obszarów wiejskich’’, zawierającą informację o aktualnych programach pomocowych i działaniach służących poprawie warunków życia mieszkańców wsi.

 

Broszura zawiera wszystkie niezbędne informacje dotyczące warunków i zasad przyznania pomocy, o którą mogą ubiegać się mieszkańcy obszarów wiejskich lub jednostki samorządu terytorialnego.

„Perspektywy dla mieszkańców obszarów wiejskich” - broszura [PDF]