informacja

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości

informację o wszczęciu postępowania w sprawie dotyczącej pozwolenia wodnoprawnego <Pobierz>