Przypominamy, że 15 marca 2019 roku upływa termin płatności I raty podatku rolnego, leśnego i  od nieruchomości.

W związku z tym wpłaty można dokonać u sołtysa, w kasie Urzędu Miejskiego lub przelewem na rachunek bankowy PKO BP SA nr 92 1020 3017 0000 2302 0026 4457.
W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100,00 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności I raty, tj. 15 marca 2019 roku.

Na załączonej przykładowej decyzji łączna kwota podatku do zapłaty zaznaczona została kolorem czerwonym. Kwoty poszczególnych podatków zaznaczone kolorem żółtym są kwotami częściowymi składającymi się na ogólną wysokość podatku należnego gminie <Pobierz w formacie PDF>

 

decyzja podatkowa

decyzja podatkowa