Informujemy, że w piątek 1 marca startuje Dolnośląski Fundusz Małych Inicjatyw.

 

DOLNOŚLĄSKI FUNDUSZ MAŁYCH INICJATYW jest programem dla grup nieformalnych i samopomocowych oraz młodych organizacji pozarządowych z Dolnego Śląska.
DFMI to dotacje do 5.000 zł i wsparcie merytoryczne na rzecz zwiększania aktywizacji młodych organizacji pozarządowych oraz społeczności lokalnych na terenie województwa dolnośląskiego.

Szczegółowe informacje dostępne są pod adresem: https://maleinicjatywy.pl