Burmistrz Wąsosza informuje, iż zgodnie z art 9 ust 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (DzU 2018 poz. 1445 ze zm) do dnia 15 lutego 2019 roku należy złożyć deklaracje na podatek od środków transportowych na rok 2019.

Pierwsza rata podatku płatna jest do dnia 15 lutego 2019r .