obwieszczenie RDOŚ

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska - znak WPN.082.3.52.2018.AH -

w sprawie o zamiarze przystąpienia do sporządzania projektów planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 <Pobierz dokument w wersji .pdf>