Informacja dla rolników

Urząd Miejski w Wąsoszu informuje, że terminy składania wniosków do ARiMR o udzielenie pomocy finansowej producentowi rolnemu, w którego gospodarstwie rolnym powstały szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2018r. suszy, nie podlegają przywróceniu.

W związku z powyższym, w terminie składania wniosków ( 31 października 2018 ) można złożyć również wniosek niekompletny (np. bez dołączonej kopii protokołu, który na dzień upływu terminu złożenia wniosku nie został przekazany Wnioskodawcy) . Wszelkie braki muszą zostać jak najszybciej uzupełnione przez Wnioskodawcę, nie później jednak niż na wezwanie kierownika BP ARiMR. Po wyznaczonym terminie wnioski nie będą przyjmowane.

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU o udzielenie pomocy finansowej producentowi rolnemu, w którego gospodarstwie rolnym powstały szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2018 r. suszy lub powodzi