Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

dla inwestycji pod nazwą: rozbudowa drogi krajowej nr 36 na odcinku Wąsosz - Załęcze <Pobierz>