Uroczystość odsłonięcia popiersia Marszałka Józefa Piłsudskiego