Harmonogram szacowania szkód w gospodarstwach rolnych

Urząd Miejski Wąsosza informuje o terminie szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej  dla poszczególnych sołectw na terenie gminy Wąsosz, na obszarach dotkniętych zjawiskiem atmosferycznym – suszą  w  2018 roku.

    

 

Miejsce spotkania - świetlica wiejska.

Lubiel                       dnia   09.07.2018 - godz. 9:00

Baranowice               dnia    09.07.2018 - godz. 11:30

Bełcz Mały                dnia   09.07.2018 - godz. 12:30

Gola Wąsoska          dnia   09.07.2018 - godz. 12:30 /świetlica Bełcz Mały/

Górka Wąsoska        dnia   09.07.2018 - godz. 12:30/świetlica Bełcz Mały/

Bartków                    dnia   10.07.2018 - godz. 9:00

Ługi - Unisławice       dnia   10.07.2018 - godz. 10:00

Bełcz Górny              dnia   11.07.2018 - godz.  9:00

Cieszkowice             dnia   11.07.2018 - godz.  9:30

Chocieborowice         dnia   11.07.2018 - godz.  11:00

Czeladź Wielka         dnia   11.07.2018 - godz.  12:30

Czarnoborsko           dnia   12.07.2018 - godz.  9:00

Dochowa                   dnia   12.07.2018 - godz.  10:00

Lechitów                   dnia   12.07.2018 - godz.  11:30

Pobiel                      dnia   13.07.2018 - godz.  9:00

Świniary                    dnia   13.07.2018 - godz.  11:00

Rudna Mała              dnia   16.07.2018 - godz.  9:00

Rudna Wielka             dnia   16.07.2018 - godz.  9:30

Sułów Wielki               dnia   16.07.2018 - godz.  11:00

Wiewierz                     dnia   17.07.2018 - godz.  9:00

Wiklina                        dnia   17.07.2018 - godz.  10:30

Wodniki                       dnia   17.07.2018 - godz.  11:30

Zbaków Dolny             dnia   18.07.2018 - godz.  9:00

Zbaków Górny            dnia   18.07.2018 - godz.  10:00

Płoski                          dnia   18.07.2018 - godz.  12:00

Kowalowo                   dnia   18.07.2018 - godz.  12:30

Kamień Górowski          dnia   19.07.2018 - godz.  9:00

Wrząca Wielka              dnia   19.07.2018 - godz.  10:00

Drozdowice Małe          dnia   19.07.2018 - godz.  10:30

Drozdowice Wielkie       dnia   19.07.2018 - godz.  10:30/świetlica Drozdowice Małe/

Wrząca Śląska              dnia   19.07.2018 - godz.  10:30/świetlica Drozdowice Małe/

Wrząca Wielka              dnia   19.07.2018 - godz.  10:30/ świetlica Drozdowice Małe/

 

Przypomina się o zweryfikowaniu danych niezbędnych do sporządzenia protokołów dotyczących powierzchni upraw w 2018r. oraz pogłowia zwierząt gospodarskich (w wypadku ich posiadania)

Informacje dotyczące wypełniania protokołów oraz spraw związanych z szacowaniem szkód na terenie Gminy Wąsosz można uzyskać pod nr (65) 543-78-50 wew. 14 lub w biurze nr 6 i nr 7 Urzędu Miejskiego Wąsosza.