Szacowanie szkód producenta rolnego

W związku z uszkodzeniem roślin w uprawach sadowniczych i rolniczych - spowodowanym wystąpieniem niedoboru wody w glebie -  Zarządzeniem Nr 193 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 20 czerwca 2018 roku została powołana komisja do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych suszą na terenie gminy Wąsosz.

Prosimy rolników - u których wystąpiły szkody w uprawach - o niezwłoczne składanie zgłoszeń w sprawie szacowania szkód w godzinach pracy Urzędu Miejskiego Wąsosza (biuro nr 6 i 7).

W najbliższych dniach zostanie ogłoszony harmonogram przeprowadzania lustracji upraw w poszczególnych miejscowościach.