Ankieta o źródłach ciepła - Inwentaryzacja Źródeł Niskiej Emisji na terenie Gminy Wąsosz