Wykaz sołtysów Gminy Wąsosz

Wykaz sołtysów Gminy Wąsosz pełniących swoją funkcję w latach 2023-2027

Wykaz sołectw

W Gminie mogą być tworzone jednostki pomocnicze – sołectwa na obszarze wiejskim i osiedla na obszarze miasta. Gmina podzielona jest obecnie na 31 sołectw.