Budżet gminny

Budżet gminy Wąsosz w latach 1990-2021 - prezentujemy wykres oraz zestawienie tabelaryczne ukazujące zmiany dochodów, wydatków oraz udziału wydatków majątkowych w wydatkach ogółem.

Wąsosz w liczbach

Powierzchnia gminy: 193,6 km2

Podział terytorialny gminy: 31 sołectw

Na dzień 31.12.2020 gmina Wąsosz liczy 7158 mieszkańców.

W odniesieniu do poszczególnych kategorii wiekowych:
- liczba mieszkańców w wieku 14 lat i mniej wynosiła 1141 osób,
- liczba mieszkańców w wieku 15-59 lat wynosiła 4301 osób,
- liczba mieszkańców w wieku 60 lat i więcej wynosiła 1716.

Na koniec 2020 r. na terenach miejskich mieszkało 2693 osób, a na terenach wiejskich 4465 osób.
W 2020 r. narodziło się w gminie Wąsosz 61 osób, a zmarło 94 osób. Wobec tego przyrost naturalny w 2020 r. wyniósł -4,61 promila.

Ilość zarejestrowanych w rejestrze REGON przedsiębiorców: 336

Miasta partnerskie

W dniach 10-12 września 2021 r. miała miejsce pierwsza wizyta delegacji z Santa Susanna - naszego nowego miasta partnerskiego.

Przyrodnicze dziedzictwo

Teren gminy Wąsosz bogaty jest w bardzo atrakcyjne turystycznie kompleksy leśne o zróżnicowanych typach siedliskowych, często ze starym drzewostanem.