XXVIII Sesja Rady Miejskiej Wąsosza

was_inf_sesja_rm_2016
Kategoria
Aktywność Rady Miejskiej Wąsosza
Termin
2020-12-30 10:00

Dnia 30 grudnia (środa) 2020 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim odbędzie się XXVIII sesja RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA

Sesja odbędzie się bez udziału sołtysów oraz publiczności w sali posiedzeń nr 30 Urzędu Miejskiego Wąsosza przy pl. Wolności 17.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXVII sesji RM Wąsosza.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Informacja z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Wąsosz na rok 2021 z organizacjami pozarządowymi.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia obszarów i granic aglomeracji Wąsosz.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Wąsosz na 2020r
 9. Podjęcie uchwały w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Wąsosz na rok 2021.
 10. Uchwalenie budżetu gminy Wąsosz na 2021r. :
 • omówienie projektu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2032 i projektu budżetu gminy Wąsosz na 2021 rok,
 • odczytanie opinii Komisji Budżetu, Inwestycji i Mienia Komunalnego,
 • odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu,
 • Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Wąsosz na lata 2021-2032.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wąsosz na 2021 rok.
 2. Informacje Przewodniczącego Rady.
 3. Wolne głosy i wnioski.
 4. Zamknięcie sesji.

Jednocześnie informuję, że dnia 28 grudnia 2020r. o godz. 12.00 w Urzędzie Miejskim Wąsosza odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Stałych Rady celem omówienia i zaopiniowania projektów uchwał.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Wąsosza
Wiesław Stolicki

 
 

Terminy

 • 2020-12-30 10:00

Wspierane przez iCagenda