IX Sesja Rady Miejskiej Wąsosza

Kategoria
Aktywność Rady Miejskiej Wąsosza
Termin
2019-05-28 10:00

Porządek obrad sesji:
1.    Otwarcie sesji i złożenie ślubowania przez nowo wybraną radną .
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi.
4.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
5.    Informacja z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
6.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę dotyczącą założenia Liceum Ogólnokształcącego w Wąsoszu.
7.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad przyznawania stypendium dla uczniów w gminie Wąsosz.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Wąsoszu.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji  w sprawie  przejęcia do zasobu gminy Wąsosz drogi Świniary-Borowna.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie określenia wymagań, jakim powinien odpowiadać projekt budżetu obywatelskiego gminy Wąsosz na 2020r.
11.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ekwiwalentu pieniężnego członkom ochotniczych straży pożarnych.
12.    Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomników przyrody.
13.    Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Świniary -Borowna.
14.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Wąsosz na 2019r.
15.    Podjęcie uchwały w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego od osób fizycznych oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso.
16.    Informacje Przewodniczącego Rady.
17.    Wolne głosy i wnioski.
18.    Zamknięcie sesji.

 
 

Terminy

  • 2019-05-28 10:00

Wspierane przez iCagenda