III Sesja Rady Miejskiej Wąsosza

Kategoria
Aktywność Rady Miejskiej Wąsosza
Termin
2018-12-12 10:00

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi.
 3. Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Miejskiej.
 4. Informacja z pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wąsosz.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia podatków i opłat lokalnych na 2019r.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Wąsosz na rok 2019 z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie .
 8. Informacje Przewodniczącego Rady.
 9. Wolne głosy i wnioski.
 10.  Zamkniecie sesji.
 
 

Terminy

 • 2018-12-12 10:00

Wspierane przez iCagenda