Zmiana harmonogramu odbioru odpadów komunalnych

Urząd Miejski Wąsosza zawiadamia, że odbiór odpadów komunalnych zmieszanych w miejscowości Wąsosz, przypadający na Poniedziałek Wielkanocny tj. 22.04.2019 r., zostaje przesunięty na 23.04.2019 r. (wtorek).

logo wojewoda

W związku z przypadkami gromadzenia odpadów, w tym odpadów stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia ludzi i zwierząt oraz środowiska, bez wymaganego zezwolenia, przez podmioty dzierżawiące grunty i obiekty, uczulam właścicieli gruntów i innych nieruchomości, aby na bieżąco kontrolowali sposób eksploatacji przedmiotu dzierżawy przez dzierżawiącego.

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Urząd Miejski Wąsosza informuje, że w dniach 03-05 kwietnia 2019 r. zostanie przeprowadzona bezpłatna ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH.

Bezpłatna zbiórka elektroodpadów

Informujemy, że 02 marca 2019 roku (sobota) w godzinach od 10.00 do 13.00 na placu targowym przy ul. Korczaka w Wąsoszu zostanie przeprowadzona bezpłatna ZBIÓRKA ELEKTROODPADÓW.

logo GOK

Informacja Burmistrza Wąsosza dotycząca zmian stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i za pojemnik.