logo akcji

Gmina Wąsosz informuje, że wyłoniony został Wykonawca zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Wąsosz w 2021 r.”

plakat naboru

NABÓR WNIOSKÓW W ZAKRESIE UTYLIZACJI AZBESTU W GMINIE WĄSOSZ DO DNIA 22.06.2021 r.

plakat zbiórkowy

Informujemy o bezpłatnej zbiórce elektroodpadów, która odbędzie się 18 i 19 maja.

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Urząd Miejski Wąsosza informuje, że w dniach 24.03.2021 r., 25.03.2021 r. i 26.03.2021 r. odbędzie się bezpłatna ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH.

logo GOK

Przekazujemy Państwu harmonogram odbioru odpadów komunalnych w 2021 r., który dostępny jest w załączniku.