ikonka informacji dla przedsiębiorców

Szanowni Przedsiębiorcy, na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2022 r., 1297) ) informujemy, że rozpoczyna się kontrola przestrzegania i stosowania przepisów prawa w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, w tym posiadanie umów i dowodów uiszczania opłat za usługi odbioru odpadów komunalnych przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą.

plakat informacyjny o akcji

 Informacja dotycząca usunięcia azbestu.

plakat naboru

NABÓR WNIOSKÓW W ZAKRESIE UTYLIZACJI AZBESTU W GMINIE WĄSOSZ DO 01.04.2022 r.

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Na terenie naszej gminy ponownie odbędzie się bezpłatna zbiórka odpadów wielkogabarytowych.

logo informacji

PWiK Sp. z o.o. zaprasza Przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie gminy Wąsosz do zawarcia umowy na odbiór odpadów z „terenów niezamieszkałych”.