logo wojewoda

W związku z przypadkami gromadzenia odpadów, w tym odpadów stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia ludzi i zwierząt oraz środowiska, bez wymaganego zezwolenia, przez podmioty dzierżawiące grunty i obiekty, uczulam właścicieli gruntów i innych nieruchomości, aby na bieżąco kontrolowali sposób eksploatacji przedmiotu dzierżawy przez dzierżawiącego.

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Urząd Miejski Wąsosza informuje, że w dniach 03-05 kwietnia 2019 r. zostanie przeprowadzona bezpłatna ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH.

Bezpłatna zbiórka elektroodpadów

Informujemy, że 02 marca 2019 roku (sobota) w godzinach od 10.00 do 13.00 na placu targowym przy ul. Korczaka w Wąsoszu zostanie przeprowadzona bezpłatna ZBIÓRKA ELEKTROODPADÓW.

logo GOK

Informacja Burmistrza Wąsosza dotycząca zmian stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i za pojemnik.

logo gminnego systemu segregowania

Od 1 lipca 2017 roku na terenie całego kraju obowiązuje wspólny system segregacji odpadów. Wprowadzenie nowych zasad segregacji jest konsekwencją  Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania frakcji odpadów (Dz. U. 2017.19).