Usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wąsosz

Gmina Wąsosz informuje o zakończeniu zadania pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wąsosz w 2021 r.”

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Na terenie naszej gminy odbędzie się ponowna, bezpłatna zbiórka odpadów wielkogabarytowych.

logo akcji

Gmina Wąsosz informuje, że wyłoniony został Wykonawca zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Wąsosz w 2021 r.”

plakat naboru

NABÓR WNIOSKÓW W ZAKRESIE UTYLIZACJI AZBESTU W GMINIE WĄSOSZ DO DNIA 22.06.2021 r.

plakat zbiórkowy

Informujemy o bezpłatnej zbiórce elektroodpadów, która odbędzie się 18 i 19 maja.