Zmiana harmonogramu odbioru odpadów komunalnych

Urząd Miejski Wąsosza informuje, że w związku z dniem wolnym od pracy przypadającym na 15 sierpnia 2019 r., następuje zmiana harmonogramu odbioru odpadów komunalnych.

logo

Informujemy, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ogłosił nabór wniosków w ramach programu pn. „Program dofinansowania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu przedsięwzięć związanych z realizacją gminnych programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na rok 2019”.

Zmiana harmonogramu odbioru odpadów komunalnych

Urząd Miejski Wąsosza informuje, że w związku z dniem wolnym od pracy przypadającym na 20 czerwca 2019 r., następuje zmiana harmonogramu odbioru odpadów komunalnych.

Zmiana harmonogramu odbioru odpadów komunalnych

Urząd Miejski Wąsosza informuje, że w związku z dniami wolnymi od pracy przypadającymi na 1 i 3 maja 2019 r., następuje zmiana harmonogramu odbioru odpadów komunalnych.

Zmiana harmonogramu odbioru odpadów komunalnych

Urząd Miejski Wąsosza zawiadamia, że odbiór odpadów komunalnych zmieszanych w miejscowości Wąsosz, przypadający na Poniedziałek Wielkanocny tj. 22.04.2019 r., zostaje przesunięty na 23.04.2019 r. (wtorek).