plakat ze szczegółami akcji

Na terenie naszej gminy ponownie odbędzie się bezpłatna zbiórka odpadów wielkogabarytowych.

plakat ze szczegółami zadania

Burmistrz Wąsosza ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie zadań związanych z demontażem, odbieraniem, transportem oraz unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest z nieruchomości znajdujących się na terenie gminy Wąsosz.

schemat segregowania

Masz wątpliwości, gdzie wyrzucić konkretny odpad?

plakat ze szczegółami akcji

Na terenie naszej gminy ponownie odbędzie się bezpłatna zbiórka odpadów wielkogabarytowych.

infografika - styropian

Zapraszamy do zapoznania się z infografiką: Sposób postępowania z odpadami ze styropianu.