logo GOK

Informujemy o konieczności złożenia pisemnej zgody przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych (firmy, szkoły, przedszkola itp.), którzy chcą pozostać w gminnym systemie gospodarowania odpadami.

logo GOK

Zawiadomienie o zmianie wysokości stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej od 1 stycznia 2020 roku.

Zmiana harmonogramu odbioru odpadów komunalnych

Urząd Miejski Wąsosza informuje, że w związku z dniami wolnymi od pracy przypadającym na 25-26 grudnia 2019 r. (Boże Narodzenie),

logo eko

Gmina Wąsosz informuje o zakończeniu zadania pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wąsosz w 2019 r.”

 Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami

Podmioty, które do końca 2019 roku nie dokonają rejestracji mogą liczyć się z trudnościami w prowadzeniu działalności w związku z kolejnymi modułami Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO), które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.