logo GOK

Przekazujemy Państwu zaktualizowany harmonogram odbioru odpadów komunalnych w maju 2020 r., który dostępny jest w załączniku.

Szanowni Mieszkańcy, zwracamy się do Państwa z prośbą o uiszczanie należności za gospodarowanie odpadami komunalnymi na indywidualne numery kont bankowych otrzymane wraz z zawiadomieniem o zmianie wysokości opłaty.

logo GOK

Przekazujemy Państwu zaktualizowany harmonogram odbioru odpadów komunalnych w kwietniu 2020 r., który dostępny jest w załączniku.

logo GOK

Urząd Miejski Wąsosza informuje o konieczności złożenia korekty deklaracji dotyczącej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

logo

Informujemy, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z dniem 31 marca 2020 r. rozpoczyna nabór wniosków w ramach programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest (demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwianie).