Usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wąsosz

Gmina Wąsosz informuje o zakończeniu zadania pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wąsosz w 2020 r.”

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Urząd Miejski Wąsosza informuje, że w dniach 28.10.2020 r., 29.10.2020 r. i 30.10.2020 r. odbędzie się bezpłatna ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH.

logo funduszu

Gmina Wąsosz informuje o przyznaniu dofinansowania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wąsosz w 2020 r.”

Bezpłatna zbiórka elektroodpadów

Informujemy, że do dnia 11 lipca 2020 r. do godz. 13:00 trwa bezpłatna zbiórka elektroodpadów, które można dostarczać na plac przy Oczyszczalni Ścieków (ul. Rzemieślnicza 16 w Wąsoszu).

logo GOK

Przekazujemy Państwu zaktualizowany harmonogram odbioru odpadów komunalnych w okresie od VI - XII 2020 r., który dostępny jest w załączniku.