logo informacji

PWiK Sp. z o.o. zaprasza Przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie gminy Wąsosz do zawarcia umowy na odbiór odpadów z „terenów niezamieszkałych”.

logo GOK

Przekazujemy Państwu harmonogram odbioru odpadów komunalnych w 2022 r., który dostępny jest w załączniku.

logo eko

Informujemy, że od 1 stycznia 2022 roku ulega zmianie system odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych, na terenie których powstają odpady komunalne.

Usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wąsosz

Gmina Wąsosz informuje o zakończeniu zadania pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wąsosz w 2021 r.”

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Na terenie naszej gminy odbędzie się ponowna, bezpłatna zbiórka odpadów wielkogabarytowych.