Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Urząd Miejski Wąsosza informuje, że w dniach 29-31.03.2017 r. zostanie przeprowadzona bezpłatna ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH.

Bezpłatna zbiórka elektroodpadów

Informujemy, że 4 marca 2017 roku (sobota) w godzinach od 10.00 do 15.00 na placu targowym przy ul. Korczaka w Wąsoszu zostanie przeprowadzona bezpłatna ZBIÓRKA ELEKTROODPADÓW.

Zmiana harmonogramu odbioru odpadów komunalnych

Urząd Miejski Wąsosza informuje, że w związku z nadchodzącymi świętami Bożego Narodzenia odbiór odpadów komunalnych zmieszanych przypadający na dzień 26.12.2016 r. (poniedziałek), będzie zrealizowany dnia 23.12.2016 r. (piątek).

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Urząd Miejski Wąsosza informuje, że w dniach 05-07.12.2016 r. zostanie przeprowadzona bezpłatna ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH.

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

Odpadów z tworzyw sztucznych nie należy spalać w domowych piecach czy kotłowniach, ponieważ w panujących tam warunkach rozkład termicznych spalanie tworzyw przebiega w zbyt niskiej temperaturze (180-500°C) i przy zbyt małym dostępie tlenu, w wyniku czego w obecności odpadów organicznych powstają szkodliwe dla zdrowia substancje, w tym rakotwórcze oraz zwiększa się emisja pyłów. Odpady tworzyw sztucznych to cenny surowiec wtórny do recyklingu, z którego można wytworzyć nowe produkty (opakowania, meble ogrodowe, doniczki, słupki parkingowe itp.). Poprzez spalanie odpadów plastikowych w piecach domowych pozbawiamy się tych wartościowych surowców i zanieczyszczamy środowisko, w którym żyjemy.