Usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wąsosz

Informujemy, że Gmina Wąsosz zakończyła realizację zadania pn. „Usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wąsosz w 2017 roku”.

Wykonawcą prac był firma EKOLOGIA FAIR PLAY Sp. z o.o. z Dębna, która została wyłoniona w trybie postępowania przetargowego.

W ramach zadania, którego całkowity koszt realizacji wyniósł 14.688,00 zł, gmina Wąsosz uzyskała dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w kwocie 12.484,80 zł.

W wyniku realizacji zadania na terenie Gminy Wąsosz łącznie zostało unieszkodliwionych 40,80 Mg odpadów  zawierających azbest.

W przyszłym roku planowana jest kolejna edycja zadania, przy wsparciu finansowym WFOŚ we Wrocławiu.