Ulotka informacyjna

informacja o zasadach segregacji odpadów

informacja o zasadach segregacji odpadów


 

Ogłoszenie - kontrola prawidłowego segregowania odpadów komunalnych


Ogłoszenie - zakaz spalania odpadów

W związku z okresem grzewczym przypominamy wszystkim mieszkańcom Gminy Wąsosz, iż obowiązuje ustawowy ZAKAZ SPALANIA ODPADÓW w piecach domowych oraz na terenie nieruchomości (ogniska).Jest to związane nie tylko z regulacjami prawnymi i ochroną środowiska, ale przede wszystkim z troską o zdrowie i życie mieszkańców.

Podczas spalania śmieci emitowane są do atmosfery szkodliwe substancje:

  • pyły, które odkładając się w glebie, powodują szkodliwe dla zdrowia człowieka zanieczyszczenie metalami ciężkimi,
  • tlenek węgla - trujący dla ludzi i zwierząt,
  • tlenek azotu - powodujący podrażnienia, a nawet uszkodzenia płuc.

Dym zawiera także dwutlenek siarki, chlorowodór, cyjanowodór, a także rakotwórcze związki zwane dioksynami i furanami. Ponadto palenie śmieci w piecu, niszczy przewody kominowe, poprzez odkładanie się tzw. mokrej sadzy w kominach, co może być przyczyną pożaru budynku.

NIE WOLNO SPALAĆ:
plastikowych pojemników i butelek po napojach, zużytych opon, przedmiotów z tworzyw sztucznych, elementów drewnianych pokrytych lakierem, opakowań po rozpuszczalnikach czy środkach ochrony roślin, opakowań po farbach i lakierach, plastikowych toreb z polietylenu, papieru bielonego związkami chloru z nadrukiem farb kolorowych.

Zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (DZ. U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.) art. 191 - Kto wbrew zakazowi termicznie przekształca odpady poza spalarniami odpadów lub współspalarniami odpadów podlega karze aresztu albo grzywny.

To jednak najmniejsza kara, bo cennym zdrowiem zapłacimy za to wszyscy.