plakat ze szczegółami zadania

Burmistrz Wąsosza ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie zadań związanych z demontażem, odbieraniem, transportem oraz unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest z nieruchomości znajdujących się na terenie gminy Wąsosz.

Nabór wniosków w zakresie utylizacji azbestu w gminie Wąsosz do dnia 10 lutego 2023 r.

 

WNIOSEK O DEMONTAŻ I/LUB ODBIÓR (TRANSPORT I UTYLIZACJĘ) WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST