Usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wąsosz

Gmina Wąsosz informuje o zakończeniu zadania pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wąsosz w 2021 r.”

 

Zadanie zostało dotowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Wartość całkowita zadania – 86 565,83 zł.

Dotacja z WFOŚiGW we Wrocławiu – 76 780,90 zł.

Dofinansowaniem zostało objętych 46 nieruchomości z terenu gminy Wąsosz w zakresie demontażu, odbioru, transportu oraz unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest.

W wyniku realizacji zadania osiągnięto efekt rzeczowy i ekologiczny, polegający na unieszkodliwieniu 109,687 Mg odpadów zawierających azbest.