plakat zbiórkowy

Informujemy o bezpłatnej zbiórce elektroodpadów, która odbędzie się 18 i 19 maja.

Zużyty sprzęt AGD/RTV przyjmowany będzie na placu przy oczyszczalni ścieków w Wąsoszu (ul. Rzemieślnicza) do godziny 11:00.
UWAGA! Zużyty sprzęt musi być kompletny!