logo funduszu

Gmina Wąsosz informuje o przyznaniu dofinansowania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wąsosz w 2020 r.”

 

Wartość całkowita zadania - 39 837,00 zł.

Dotacja z WFOŚiGW we Wrocławiu - 39 837,00 zł.

Dofinansowaniem zostanie objętych 37 nieruchomości z terenu gminy Wąsosz w zakresie odbioru, transportu oraz unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest.

W wyniku realizacji zadania planowane jest osiągnięcie efektu rzeczowego i ekologicznego, polegającego na unieszkodliwieniu 56,91 Mg odpadów zawierających azbest.