Urząd Miejski Wąsosza zwraca się z uprzejmą prośbą do Mieszkańców Gminy Wąsosz, aby w miarę możliwości wystawiać pojemniki na odpady komunalne w dni odbioru poszczególnych frakcji przed teren Państwa posesji.

Od 1 stycznia 2020 r. pracownicy Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. nie mają prawnej możliwości wchodzenia na posesję Mieszkańców gminy w celu odebrania odpadów komunalnych.
Z racji tego, że odbiór odpadów komunalnych jest realizowany o różnych porach dnia, prosimy o wystawianie pojemników odpowiednio wcześniej. Mogą to być przykładowo godziny wieczorne poprzedniego dnia.
W ramach przypomnienia zamieszczamy Harmonogram odbioru odpadów komunalnych obowiązujący od 1 stycznia 2020 r.